GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

 

www.anpc.ro este website-ul oficial al A.N.P.C. pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către consumatori a activităților A.N.P.C., ca organ de specialitate în subordinea Guvernului României, precum și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre consumatori și A.N.P.C. Prin intermediul secțiunilor și subsecțiunilor sale, website-ul oferă utilizatorilor informații despre: Autoritate, organizarea și atribuțiile sale; legislația aplicabilă activității specifice desfășurate de Autoritate; informații de interes public; promovarea de proiecte de acte normative, elaborate de Autoritate în baza atribuțiilor de supraveghere și control, de informare corectă a consumatorilor și de protejare a acestora privind diverse reglementări în domeniul protecției consumatorilor; informații privind campaniile de informare și consultare publică a consumatorilor, asociațiilor de consumatori, IMM-urilor și întreprinderilor mari, autorităților naționale, cu privire la acte normative și reglementări naționale sau europene în legătură cu domeniul de competență al A.N.P.C.; comunicate de presă; informații utile privind posibilitatea consumatorilor interesați de a formula online sesizări adresate Autorității și/sau structurilor din subordine; formulare specifice pentru consumatorii care solicită serviciile publice ale A.N.P.C.; anunțuri, și orice alte știri sau informații relevante privind activitatea Autorității și a structurilor subordonate.